Kalendar vožnji 2019

stara-planina-1024x349

April 2019godine:

Ozren je planina u jugoistočnoj Srbiji, najviši vrh je Leskovik 1.178 m. Nalazi se istočno od Aleksinca, a u blizini je Soko Banja i srednjovekovni Soko Grad (banjski). Poznato klimatsko lečilište, bogato ozonom, jedna od najšumovitijih planina u Srbiji. Na ovoj planini se nalaze dve bolnice, za lečenje plućnih i očnih bolesti, kao i vodopad Ripaljka, najviši u Srbiji (11m). Na Ozrenu se nalazi i manastir Jermenčić iz 14. veka.

 

Maj 2019godine:

Miroč je planina u istočnoj Srbiji koja se prostire između Donjeg Milanovca i Tekije u Negotinskoj Krajini. Najviši vrh ove planine je Veliki Štrbac, čija nadmorska visina iznosi 768 metara.

Miroč je najistureniji deo isto Istočne Srbije i najzapadniji deo Đerdapskog planinskog masiva[2]. Planina je sa svih strana okružena Dunavom. Prostire se na gotovo 500 km2. Na njoj se nalazi 14 sela. Bogata je livadama i hrastovom šumom.

 

Maj 2019godine:

Vlasina Smeštena je između planinskih venaca Čemernika, na zapadu, i Plane (Gramade) i Koluničkog Rida, na istoku. Predstavlja plitko udubljenje izduženog oblika, koje je prilično zaravnjeno fluvijalnom erozijom reke Vlasine i njenih pritoka u izvorišnom delu, te se kao površ, na nadmorskoj visini 1160 – 1.460 m, može označiti vlasinskom visoravni. Pruža se u dužini (sever – jug) 14 km, dok je u širini (istok – zapad) pet do sedam kilometara, na severu (Polom – Dojčinovci), odnosno tri do četiri kilometra na jugu (izvorište Vlasine – Šundina reka).

Oivičavaju je planine rodopskog sistema širokih i zaobljenih vrhova: Veliki Čemernik 1.638 m, Kula 1.621 m, Vrtop 1.721 m, Kolunički rid 1.598 m, Ploča 1.705 m i Pandžin grob 1.664 m. Pored ravni gde je nekad bila tresava Vlasinsko blato, visoravan čine i uzvišenja različitih oblika i visine koja su deo planiskih kosa i hridova koji se spuštaju prema reci Vlasini. Na njima su se u vencu načičkali vlasinska sela i zaseoci.

 

Jun 2019godine (Fruškogorski Meni):

Fruška gora je ostrvska planina i nacionalni park u Sremu. Najveći deo Fruške gore se nalazi u Vojvodini, Srbija, dok mali deo zalazi u istočnu Hrvatsku, u Vukovarsko-srijemsku županiju.

Fruška gora se prostire dužinom od oko 75 km i širinom od 12 do 15 km i zahvata površinu od 255 km². Fruška gora je 1960. godine proglašena nacionalnim parkom i time je postala prvi nacionalni park u Srbiji. Najviši vrh je Crveni Čot (539 m).

 

Jul 2019godine:

Tara u užem smislu ili Ravna Tara deo je masiva sa Kaluđerskim barama i krečnjačkom visoravni između sledećih reka: Drina, Rača, Konjska reka, Beli Rzav i Derventa (vrh Zborište 1.544 m).
Crni vrh se nalazi između suve granice Srbije i Bosne te između sela Zaovine i Rastište. U vezi je sa Ravnom Tarom na prevoju Čemerište, a sa Zvijezdom na sedlu Predov Krst (vrh Kozji rid 1.591 m).
Zvijezda se nalazi u trouglu između sela Rastište i Jagoštica i kanjonskog dela Drine (vrh Veliki kraj 1.444 m).
Sa ovim delovima jedinstveno fizičko-geografsko područje sačinjava i Veliki Stolac (1.673 m) koji je u Bosni i istovremeno najviši vrh čitavog područja.

 

Jul 2019godine:

Gradac je reka ponornica koja izvire ispod planine Povlen, a posle nekoliko kilometara ponire i ponovo izbija kod sela Bogatića, poviše manastira Ćelije, kod Jakog izvora. Odatle do Ćelija, Gradac teče kroz krivudavu klisuru, pravi izvestan luk oko manastira i odlazi prema Valjevu, gde se uliva u Kolubaru. Reka Gradac, vodom najbogatija pritoka Kolubare, usekla je klisurasto-kanjonsku dolinu dužine 22,7 kilometara. Od sastavaka Bukovske reke i Zabave, gde ustvari nastaje, do ušća u Kolubaru ova reka ima dužinu 28 kilometara i ukupan pad 187 metara.

 

Avgust 2019godine:

Podrinjsko-valjevske planine je naziv za skup planina koje ispunjavaju delove severozapadne i središnje Srbije, čineći razvođa između Kolubare i Jadra na severu, Drine na jugozapadu i Zapadne Morave na jugu. One pripadaju grupi severoistočnih dinarskih planina.

Najviši vrh je Mali Povlen (1347mnv) koji je ujedno i najivši vrh Zapadne Srbije.

Planine koje su obuhvaćene ovim nazivom su:

Povlen, sa najvišim vrhom Mali Povlen (1347 mnv)
Medvednik, sa najvišim vrhom (1247 mnv)
Magleš, sa najvišim vrhom Pali(1036 mnv)
Jablanik, sa najvišim vrhom (1274 mnv)
Maljen, sa najvišim vrhom Kraljev sto (1104 mnv)

 

Avgust 2019godine:

Dunavske ČarolijeFESTIVAL PLANINARSKOG I AVANTURISTIČKOG FILMA, IZLOŽBA PLANINARSKE FOTOGRAFIJE, MUZIČKI PROGRAM, ČAMDŽiJANjE DUNAVOM, CROSS COUNTRY BICIKLISTIČKA TRKA, VOJVOĐANSKA TREKING LIGA, ODBOJKA NA PESKU, PLANINSKO TRČANjE, NOĆNO POJEDINAČNO ORIJENTACIONO TAKMIČENjE, ČORTANOVAČKA TRANSVERZALA, SKOKOVI U VODU SLOBODNIM STILOM…

 

Avgust 2019godine:

Simbol i zaštitni znak Majdanpeka predstavlja planina Starica (796 m) sa koje se pruža izvanredan pogled na rudarske kopove i grad, čija glavna ulica se nalazi na 200 metara nadmorske visine. Pod Staricom, u mešovitoj šumi bukve, javora i hrasta smeštena je veličanstvena Rajkova pećina, na svega 3,5 kilometara od Majdanpeka, u čijoj okolini se nalazi 110 pećina i potkapina. Rajkova pećina je rečna protočna pećina kroz koju protiče Rajkova reka, i spada u jednu od najvećih turističkih pećina u Srbiji. Najveći utisak na posetioce u akustičnoj pećini ostavlja, pored bogatog pećinskog nakita, sam žubor potoka. Otvorena je za javnost, uz prisustvo 3000 ljudi, kao druga turistička pećina u Srbiji, 12. septembra 1972. godine.

 

Avgust 2019godine:

Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Pruža se od zapada ka istoku u dužini od 24 km, sa prosečnom širinom od oko 12 km. Zahvata površinu od 309 km², od čega 246 km² izrazit kraški reljef u krečnjacima.

Severni deo je visoravan sa mnogim vrtačama, uvalama i slepim dolinama (Busovata, Rečke sa ponorom dubokim 150 m). Južni deo je stenovit, krečnjački greben Beljanica (1.339 m), koji strmim odsekom pada u klisuru reke Čemernice, desne pritoke reke Resave. U grebenu su mnogobrojne pećine, od kojih je najveća Velika Atula (560 m). U podnožju grebena nalaze se Malo i Veliko vrelo, a u podnožju severnog oboda Vrelo Mlave kod Žagubice.

 

Septembar 2019godine:

Jastrebac je planina koja se nalazi u središnjem delu Srbije, na prostoru između Niša, Aleksinca, Kruševca, Blaca i Prokuplja. Sastoji se od dva masiva, Velikog i Malog Jastrebca. Spada u rodopske planine. Od Kopaonika je odvojen Jankovom klisurom na reci Blatašnici. Najviši vrhovi su Velika Đulica (1491 m), Pogled (1481 m), Zmajevac (1.313 m) i Bela stena (1.257 m) koji predstavljaju prirodnu granicu između Toplice i Pomoravlja. Prevojem Grebac između Velikog i Malog Jastrebca vodi put Prokuplje-Kruševac (preko Ribarske Banje)

 

Septembar 2019godine:

Vršačke planine , često zvane i Vršački breg, se uzdižu usred Panonske ravnice u jugoistočnom delu Banata. Pružaju se u pravcu istok-zapad, u dužini od 19 km, sa najvećom širinom od 8 km. Površina im je 170 km², od čega je u Srbiji 122, a u Rumuniji 48 km². Izgrađene su od stena paleozojske starosti (260 miliona godina), koje okružuju neogeni sedimenti (60 miliona godina), među kojima su i sedimenti nekadašnjeg Panonskog mora (25 miliona godina). Gudurički vrh, sa 641 m nadmorske visine, najviša je tačka ovih planina i cele Vojvodine. Od ostalih vrhova poznati su Lisičja glava (590 m), Đakov vrh (449 m) i Vršačka kula (399 m).

 

Oktobar 2019godine:

Stara planina ili Balkan pripada sistemu Balkanskih planina koje se pružaju od Crnog mora na istoku, pa sve do Vrške čuke na zapadu. Dužina ovog planinskog sistema iznosi 530 km. Najviša tačka Stare planine je vrh Botev (2376 m).

Ova planina predstavlja deo prostranog planinskog venca koji se naziva Karpatsko – balkanski planinski luk. U Srbiji se nalazi samo njegov manji zapadni deo. Kao morfološka celina omeđena je dolinama Belog i Trgoviškog Timoka, i Visočice, a na istoku je omeđena državnom granicom Srbije i Bugarske. U meridijanskom pravcu se pruža skoro 100 kilometara, dok u uporedničkom pravcu pružanja maksimalna dužina iznosi oko 30 kilometara (Pirotska kotlina-Srebrna glava).

 
Oktobar 2019godine (Šika na bandašima):

Fruška gora je ostrvska planina i nacionalni park u Sremu. Najveći deo Fruške gore se nalazi u Vojvodini, Srbija, dok mali deo zalazi u istočnu Hrvatsku, u Vukovarsko-srijemsku županiju.

Fruška gora se prostire dužinom od oko 75 km i širinom od 12 do 15 km i zahvata površinu od 255 km². Fruška gora je 1960. godine proglašena nacionalnim parkom i time je postala prvi nacionalni park u Srbiji. Najviši vrh je Crveni Čot (539 m).

Tačni datumi uskoro…